Sunday, May 15, 2011

Queen and Gladstone/Then and Now

Looking north up Gladstone from just north of Queen in March of 1949.
2010.

1 comment:

  1. Thank for sharing!!!
    Cùng tìm hiểu về thương hiệu giày 361 của nước nào. Cách mua hàng trên Amazon Ðức nhu thế nào ship về Việt Nam và mua hàng Nhật Bản chất lượng ở đâu? cũng nhưu tìm hiểu về số 4 la mã trong đồng hồ

    ReplyDelete